Mo Priya Tharu Kiye Odia Song Lyrics – Navel Queens

Mo Priya Tharu Kiye Adhika Sundara

Mo Priya Tharu Kiye Adhika Gunara

Ediki Manoi Jhia Mana Mani Thile Kahe

Mu Eka Tumara (2-Times) Mo Priya….

Jaa Manare Hase Khali Mamata Ra Phula

Jaa Darada Jhari Pade Hoi Sata Dala

Ediki Abujha Jhia Bujhe Nase Phula Gandhe

Mu Aaji Bibhora (2-Times) Mo Priya….

Jaa Otho Re Lekha Mora Punya Zibana Ra

Jaa Luhare Jaye Dhoyi Papo Jete Mora

Ediki Manoi Jhia Karena Bichara Kebe

Mo Papa Punya Ra (2-times)

Mo Priya Tharu Kiye….Hun.. Hun… Hun…

Singer: Chitta Jena

Film :Sindura Bindu

Odia Song Lyrics - Odia360


Leave a Comment